Adana

AdanaKebabı, Çukurova pamuk tarlaları, Çukurova Üniversitesi, Yumurtalık petrol tesisleri ve İncirlik NATO hava üssü ile tanınan Adana, 2015 verilerine göre 2.183.167 nüfusu ile Türkiye’nin en kalabalık 6. şehridir.

Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin deltasında verimli arazilerde kurulu Adana’nın tarihi, coğrafi konumu nedeni ile M.Ö 6000 yıllarına dek uzanmaktadır. Adana, Kilikya Bölgesinin en önemli şehirlerinden biridir. Hititler’den Osmanlı’ya, gelmiş geçmiş birçok medeniyetlerin beşiğidir. Tarihi araştırmalardan elde edilen bulgulara göre Adana, Yontma Taş Devri’nden bu yana yerleşim yeri olmuştur. Antik Kilikya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Tepebağ Höyüğü ilk çağlardan kalmadır. Höyükte bulunan ve surlar ile çevrili kent çekirdeği, Neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır. Kilikya yöresinde yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda bir çok uygarlık, devlet, krallık, beylik ve padişahlık gibi çok çeşitli siyasi güçlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Kilikya’ sırası ile Luvi Krallığı, Kizzuvatna Krallığı, Hitit Krallığı, Ove Krallığı, Asur Krallığı, Syennesis Krallığı, Pers İmparatorluğu, Helenistik Dönem, Selevkos Krallığı, Otonom Dönem, Roma İmparatorluğu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Ramazanoğlu Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğinde kalmıştır. İpek yolunun Adana’dan geçmesi sebebi sonucu Orta Çağda önemi daha da artmıştır.Adaba Kebabı

Binlerce yıllık geçmişinden bugüne aktarılan tarihi eserleri, Akdeniz’e açılan kapıları Yumurtalık ve Karataş Sahilleri’nin doğal güzelliğiyle, Toros Dağları’nın yaylaları, bitki zenginliği, tertemiz sularıyla Akdeniz’in incisi konumundadır. Çok sayıda Kale, Cami, Ören yeri, Köprü, Kilise, Han, Hamam ve Müzeler ile çevrili olan Adana, Tarihi, Kültürel, Gastronomi ve İnanç Turizmi için de son derece önemlidir. Adana’nın sırtını dayadığı Toros Dağları, Doğa Yürüyüşü, Yayla Turizmi, Av Turizmi , Kanyon ve Mağara turizmi için gelenlere dünyada eşi az bulunur güzellikler sunar.

Nüfusu, Çukurova Üniversitesi ile diğer eğitim, kültür sanat kurumları, ticari, sanayi ve sermaye piyasalarının büyüklüğü ile Akdeniz Bölgesi’nin en önemli sosyal ve ekonomik merkezlerinden biri olan Adana, geleceği çok daha parlak bir şehirdir. Beyaz Altın olarak bilinen pamuğun yanı sıra, narenciye, karpuz ve mısır başta olmak üzere tarım, tekstil, gıda, enerji, sanayi endüstrileri de Adana’nın ekonomik yaşamında önem taşımaktadır.